Webinar Recap: 5 Sai lầm trong Chương trình Phát triển Lãnh đạo bạn không bao giờ muốn mắc phải

Ngày 25/08/2016, series hội thảo trực tuyến hàng tháng của TRG International trở lại với những chia sẻ về một trong những chủ đề nóng hổi nhất trong việc quản lý nhân sự gần đây: Tại sao chương trình Phát triển Lãnh đạo của anh/chị thất bại. Sau đây là 5 sai lầm được đề cập tới trong hội thảo:

  1. Mục tiêu không rõ ràng

Chương trình Phát triển Lãnh đạo của anh/chị được thực hiện nhằm mục đích gì? Hoạch định kế nhiệm, nâng cao kỹ năng, tăng cường gắn kết hay cải thiện làm việc nhóm? Cho dù lý do đó là gì, hãy đảm bảo nêu rõ mục tiêu đó với toàn công ty bằng những thông báo và thậm chí là các chi tiết trong kế hoạch hành động. Nếu không có định hướng rõ ràng, anh/chị có sẵn sàng tham gia chương trình không? Anh/Chị hẳn biết được câu trả lời.

  1. Chọn sai/thiếu người tham gia

Đừng cho rằng tất cả quản lý hiện tại đều đủ điều kiện tham gia chương trình Phát triển Lãnh đạo và bắt buộc họ tham gia. Dựa trên mục tiêu của mình, anh/chị hãy xác định các tiêu chí để lựa chọn được những ứng viên phù hợp sẵn sàng cam kết với chương trình Phát triển Lãnh đạo cũng như những thay đổi họ sắp trải qua.

  1. Lợi ích thiếu thực tiễn cho người tham gia

Do đâu mà các ứng viên của anh/chị cam kết với chương trình Phát triển Lãnh đạo? Điều đó tùy thuộc vào những lợi ích mà chương trình Phát triển Lãnh đạo đem đến cho họ. Hãy đảm bảo rằng các mục tiêu và lộ trình phát triển cũng như các lợi ích đủ thực tiễn và liên quan đến vị trí hiện tại cùng bước tiếp theo của ứng viên.

  1. Chỉ sử dụng một kiểu hoạt động

Anh/Chị có lẽ sẽ nghĩ ngay đến các khóa đào tạo khi nói về hoạt động phát triển lãnh đạo. Nhưng thực ra, anh/chị nên đảm bảo thiết kế các hoạt động trong chương trình Phát triển Lãnh đạo theo tỉ lệ 70-20-10, trong đó 70% thời lượng dành cho đào tạo tại chỗ (luân chuyển nội bộ, làm việc theo dự án, “shadowing”…), 20% dành cho huấn luyện/cố vấn và 10% dành cho các khóa đào tạo.

  1. Đo lường và đánh giá không đầy đủ

ROI chỉ là một phần nhỏ trong việc đo lường chất lượng của chương trình Phát triển Lãnh đạo. Các tổ chức cần đo lường nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm sự hài lòng của người tham gia, mức độ cải thiện kiến thức, kỹ năng, mức độ ứng dụng và thay đổi trong hành vi, mức độ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, và tất nhiên là ROI. Nhưng nên lưu ý rằng nếu những giải pháp sử dụng trong chương trình Phát triển Lãnh đạo không hợp lý và cả chương trình không có sự gắn kết với mục tiêu của doanh nghiệp, các nỗ lực đo lường sẽ trở nên vô ích.

 

Truy cập vào đây để nghe toàn bộ ghi âm hội thảo trực tuyến, hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi để được tư vấn về đề tài này. Trong tháng 9, chúng tôi sẽ trở lại với một chủ đề khác cũng không kém phần cấp thiết về phát triển lãnh đạo. Hãy tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi.