HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM & PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO


PXT
ProfileXT®
PPI
Profiles Performance Indicator™
CP360
CheckPoint 360o
PSA
Profiles Sales Assessment™
CSP
Customer Service Profile™
SCP
Profiles Sales CheckPoint™
LEADER
Báo cáo phân tích năng lực lãnh đạo 
PTR
Báo cáo nhóm ProfileXT® 
PMF
Profiles Managerial Fit™
PWP
Profiles Pathway Planner™

Hãy tìm hiểu những phương án giải quyết các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp cùng bộ Giải pháp Quản lý Nhân tài của Profiles International SEA. 

Các công tác Hoạch định kế nhiệm & Phát triển lãnh đạo

 • Các doanh nghiệp cần chủ động hoạch định kế nhiệm để hạn chế sự nhầm lẫn, lo lắng và chia rẽ có thể tác động tiêu cực đến năng suất làm việc.

  Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để hỗ trợ anh/chị phân tích những nguồn lực sẵn có và xác định những nhân viên có thể đóng vai trò quan trọng khi có thay đổi trong cách vận hành hoặc lãnh đạo.

  pxt      cp      sco      leader

 • Xây dựng chiến lược quản lý và phát triển tài năng hiệu quả là bước đầu tiên để đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhờ vào chiến lược này, doanh nghiệp sẽ được chuẩn bị kỹ càng để vượt qua các thử thách trong việc phát triển và lưu giữ nhân viên tài năng cũng như đem lại cho nhân viên những cơ hội nâng cao tài năng và tận dụng tiềm năng của họ.

  Do đó, Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để giúp doanh nghiệp tối đa hóa nguồn nhân lực của mình.

  pxt      cp      sco      leader

 • Các quản lý của doanh nghiệp chịu trách nhiệm việc lãnh đạo và dẫn dắt nhân viên đạt được mục tiêu của tổ chức. Do đó, những quản lý không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể doanh nghiệp.

  Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để hỗ trợ các quản lý làm việc hiệu quả hơn.

  pxt      cp      sco      leader

 • Về lý tưởng, doanh nghiệp cần phát triển và làm giàu cho nguồn nhân tài sẵn có nhằm phục vụ cho công tác đề bạt nội bộ. Tuy nhiên, nếu nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp thiếu những nhân viên có kỹ năng quản lý tốt hoặc tiềm năng lãnh đạo, anh/chị có thể phải xoay xở để tuyển được những vị trí quản lý này và thậm chí có thể chọn nhầm những người thiếu kỹ năng quản lý và không làm việc hiệu quả trong những vị trí quan trọng đó.

  Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để hỗ trợ doanh nghiệp của anh/chị phát triển và làm giàu nguồn nhân tài cho các vị trí quản lý.

  pxt      cp