LÀM VIỆC NHÓM


PXT
ProfileXT®
PPI
Profiles Performance Indicator™
CP360
CheckPoint 360o
PSA
Profiles Sales Assessment™
CSP
Customer Service Profile™
SCP
Profiles Sales CheckPoint™
LEADER
Báo cáo phân tích năng lực lãnh đạo 
PTR
Báo cáo nhóm ProfileXT® 
PMF
Profiles Managerial Fit™
PWP
Profiles Pathway Planner™

Hãy tìm hiểu những phương án giải quyết các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp cùng bộ Giải pháp Quản lý Nhân tài của Profiles International SEA. 

Các công tác về Làm việc nhóm

 • Khái niệm "Xây dựng đội nhóm" đề cập đến hoạt động tập hợp các cá nhân thành một khối thống nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức. Để đảm bảo thành công, đội nhóm cần được xây dựng dựa trên những đặc điểm chính của các thành viên - ưu điểm, hạn chế và sự phù hợp trong nhóm.

  Do đó, Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để giúp anh/chị xác định các đặc điểm của thành viên nhóm cũng như sự tương thích giữa các thành viên và trưởng nhóm.

  pxt      csp      psa       ppi       cp       ptr

 • Các nhân viên tỏa sáng trong vai trò cá nhân có thể không tự động tạo nên một nhóm gắn kết. Vì vậy, anh/chị cần hỗ trợ họ xác định phương thức làm việc cùng nhau tối ưu để tạo ra kết quả tích cực và hiệu quả nhất.

  Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để hỗ trợ anh/chị xác định đặc điểm và phong cách giao tiếp của mỗi nhân viên, đưa ra chiến lược tốt nhất để giúp họ làm việc hiệu quả cùng với những thành viên khác.

  pxt      ppi       cp       pmf       ptr

 • Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây ra mâu thuẫn là những khác biệt về ý kiến hoặc tính cách không tương thích nhưng trong thực tế nơi công sở, mâu thuẫn thường liên quan đến những khác biệt trong phong cách làm việc. Việc phát triển chiến lược quản lý để giải quyết mâu thuẫn nơi công sở có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên hiệu suất cũng như thành công chung của toàn doanh nghiệp.

  Profiles International SEA cung cấp những công cụ sau để hỗ trợ anh/chị hiểu rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa các nhân viên và những tác động lên giao tiếp của họ - yếu tố then chốt để giảm thiểu mâu thuẫn.

  pxt      psa       ppi       cp       pmf