Tổng quan Đánh giá

Ngày nay, các nhân viên phải tham gia vào các hoạt động nhóm với nhiều quy mô khác nhau ở tần suất cao. Tuy nhiên, vì tính cách của mỗi thành viên có sự khác biệt, việc quản lý đội nhóm không hề dễ dàng, cùng với đó là đảm bảo không khí ôn hòa và hợp tác khi làm việc. Với mục tiêu giải quyết những mâu thuẫn tiềm tàng trong quá trình xây dựng và quản lý đội nhóm, Báo cáo Nhóm ProfileXT® được phát triển để cung cấp những thông tin chuyên sâu, hỗ trợ chinh phục thử thách dẫn dắt đội nhóm đến thành công.

Báo cáo Nhóm ProfileXT® là một báo cáo chuyên dụng được xuất từ kết quả ProfileXT® của cả trưởng nhóm và các thành viên. Báo cáo phân tích 12 thang đo về phong cách tư duy và xu hướng hành vi của cả hai phía. Những thông tin này được phân tích và thể hiện trực quan, chú trọng nâng cao trải nghiệm đọc hiểu và ứng dụng thông tin.

Báo cáo Nhóm ProfileXT® hữu ích với công tác xây dựng và phát triển đội nhóm cũng như để giải quyết các mâu thuẫn tại công sở. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những điểm khác biệt giữa trưởng nhóm và các thành viên, giúp trưởng nhóm điều chỉnh hoặc có cách tiếp cận việc quản lý phù hợp hơn.

Thang đo Đánh giá

Chỉ số học hỏi | Ngôn ngữ | Tính toán | Năng lượng làm việc | Khẳng định bản thân | Tính hướng ngoại | Tính tuân thủ | Thái độ | Tính quyết đoán | Tính hòa đồng | Tính độc lập | Phán xét khách quan

Báo Cáo Nhóm ProfileXT® được đề xuất cho các công tác sau

  • Xác định độ phù hợp giữa nhân viên
  • Kiến tạo và phát triển nhóm
  • Giải quyết xung đột
  • Đào tạo nhập môn

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Báo Cáo Nhóm ProfileXT®

Báo cáo

Báo Cáo Nhóm ProfileXT® cung cấp các báo cáo như sau

Báo Cáo Nhóm
Đánh giá 12 tiêu chí về khả năng tư duy và đặc điểm hành vi của từng thành viên trong nhóm của anh/chị.