Tổng quan Đánh giá

Không như những vòng chạy thử của MotoGP khi mà các đội đua có thể thử nghiệm nhiều loại lốp xe khác nhau và quyết định loại lốp sẽ được sử dụng trong cuộc đua chính chỉ trong vòng 30 phút, việc xác định và tận dụng các phong cách lãnh đạo trong những hoàn cảnh khác nhau là một câu chuyện phức tạp nhiều và tất nhiên, cần nhiều thời gian để thực hiện. Do đó, nhu cầu có một bộ tiêu chí tiêu chuẩn để tìm hiểu cặn kẽ những hành vi khi ở vị trí quản lý của một cá nhân đang ngày càng gia tăng nhằm xác định phong cách lãnh đạo phù hợp với các tình hình cụ thể. Và các doanh nghiệp, tổ chức có thể giải quyết vấn đề này với sự hỗ trợ từ Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT®.

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT® là báo cáo chuyện dụng được xuất từ kết quả ProfileXT® của một cá nhân, do đó, báo cáo này phân tích những thang đo của ProfileXT® và chỉ ra những điểm mạnh, yếu của cá nhân trong từng thang đo. Quan trọng hơn, báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu về những xu hướng hành vi của cá nhân dựa theo Sáu Năng lực Lãnh đạo Thành công cần thiết đối với một lãnh đạo hiệu quả.

Không chỉ nhằm xác định phong cách lãnh đạo của một cá nhân và từ đó sử dụng kết quả đánh giá để đưa ra những lựa chọn phù hợp, Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT® còn hữu ích với công tác đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo của cá nhân để đáp ứng nhu cầu và chiến lược của tổ chức.

Sáu Năng lực Lãnh đạo Thành công

Khởi xướng chiến lược đổi mới | Tối đa hóa nguồn lực | Tận dụng tính thống nhất tổ chức | Tạo ra kết quả xuất sắc | Huấn luyện nhân viên | Duy trì tiêu chuẩn cá nhân cao

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT® được đề xuất cho các công tác sau

  • Phát triển năng lực, kỹ năng và hành vi quản lý
  • Xác định, quản lý và phát triển tài năng
  • Hoạch định kế nhiệm và nguồn lao động chiến lược
  • Xác định tiềm năng lãnh đạo
  • Nâng cao năng suất nhân viên
  • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
  • Lưu giữ nhân viên

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT®

Báo cáo

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT® cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo
Mô tả những đặc điểm tính cách và hành vi của anh/chị ảnh hưởng thế nào lên cách tiếp cận công tác lãnh đạo, và làm thế nào để sử dụng thông tin này một cách tốt nhất để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc hơn.
Báo cáo Tóm tắt Năng lực Lãnh đạo
Cung cấp điểm số của anh/chị trên 14 thang đo hành vi và phong cách tư duy.