Tính năng

Bài đánh giá đo lường mức độ phù hợp giữa quản lý và cấp dưới dựa theo 7 yếu tố:
Sự tự tin | Sự tự lập | Sự tuân thủ | Sự lạc quan | Sự quyết đoán | Sự khách quan | Phương pháp học tập

Profile Managerial Fit™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Kiến tạo nhóm hiệu quả
  • Xác định độ phù hợp giữa nhân viên
  • Đào tạo nhập môn
  • Nâng cao năng suất
  • Xác định và giải quyết những khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới
  • Nâng cao cấp độ giao tiếp
  • Nâng cao sự gắn kết và động lực
  • Giảm thiểu tỷ lệ luân chuyển nhân viên
  • Giải quyết xung đột

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Profile Managerial Fit™

Báo cáo

Profile Managerial Fit™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo quản lý
Cung cấp tóm tắt về xu hướng hành vi của cá nhân cấp dưới và quản lý, mô tả mối quan hệ giữa họ dựa trên 7 yếu tố và đưa ra các bước hành động để quản lý có thể cải thiện hiệu quả quản lý và mở rộng mối quan hệ làm việc với cấp dưới.