Tổng quan

Thế giới bên ngoài ngày càng rộng lớn và phức tạp hơn bao giờ hết. Kinh tế luôn biến động, những công việc thú vị và lương cao ngày càng khó tìm và khó giữ hơn. Nếu bạn đang là một sinh viên, làm thế nào bạn biết được những khoá học nào sẽ dẫn bạn đến với một sự nghiệp bao gồm cả thách thức và cơ hội? Nếu bạn đã từng trải qua các công việc khác nhau và đang tìm kiếm một sự thay đổi, làm thế nào để bạn có thể biết được nghề nghiệp nào thực sự thích hợp với bạn?

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch và không bao giờ là quá trễ để tìm kiếm một lối đi đúng đắn. Hầu hết mọi người đều thay đổi nghề nghiệp rất nhiều trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng bạn có thể đi trước tất cả mọi người một bước bằng cách thấu hiểu được mấu chốt dẫn bạn đến thành công, giáo dục cốt lõi hoặc định hướng để đưa bạn đến một con đường sự nghiệp tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Tính năng

Bài đánh giá này bao gồm những đặc điểm cụ thể của một cá nhân, liên quan đến Phong cách Tư duy | Đặc điểm Tính cách | Sở thích nghề nghiệp cũng như cung cấp đề xuất về nghề nghiệp phù hợp cho người làm đánh giá.

Thang đo đánh giá

Chỉ số học hỏi | Khả năng ngôn ngữ | Suy luận ngôn ngữ | Khả năng tính toán | Suy luận toán học | Năng lượng làm việc | Khẳng định bản thân | Tính hướng ngoại | Tính tuân thủ | Thái độ | Tính quyết đoán | Tính hòa đồng | Tính độc lập | Phán xét khách quan | Tài chính / Hành chính | Kinh doanh | Kĩ thuật | Cơ khí | Sáng tạo | Dịch vụ

Profiles Pathway Planner™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Huấn luyện và phát triển cá nhân
  • Định hướng và tư vấn nghề nghiệp

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Profiles Pathway Planner™

Báo cáo

Profiles Pathway Planner™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo cá nhân
Cung cấp điểm số và mô tả cụ thể các thang đo trong cả ba phần Phong cách Tư duy, Đặc điểm Tính cách và Sở thích cũng như đưa ra đề xuất công việc dựa trên kết quả đánh giá cùng với mã số truy cập vào hồ sơ công việc được đề xuất trên thư viện O*NET.