Tổng quan Đánh giá

Cho dù trong đội nhóm nhỏ, một phòng ban hay thậm chí một tổ chức, tính cách của các thành viên có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất làm việc chung và cả tinh thần của nhóm. Điều này dẫn đến nhu cầu hiểu rõ và quản lý hiệu quả các cá nhân trong đội nhóm. Đã có rất nhiều công cụ đánh giá được phát triển để giải quyết vấn đề này, một trong số đó là Profiles Performance Indicator™ được xây dựng dựa trên lý thuyết DISC với mục tiêu giúp các tổ chức phát triển và xây dựng đội nhóm thành công.

Profiles Performance Indicator™ mô tả tính cách của cá nhân theo năm thang đo khác nhau: bốn thang đo phản ánh các nhóm tính cách theo thuyết DISC còn thang đo Mức độ Động lực được nghiên cứu riêng cho công cụ này, đề cập đến nguồn động lực thúc đẩy của cá nhân.

Profiles Performance Indicator™được đề xuất sử dụng trong các đội nhóm để phân tích chi tiết những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và mối quan hệ trong nhóm. Hơn nữa, bài đánh giá phác thảo sự phù hợp giữa các thành viên cũng như so sánh với trưởng nhóm để đưa ra các đề xuất phát triển.

Thang đo Đánh giá

Thực hiện công việc | Chất lượng công việc | Khả năng chủ động | Làm việc nhóm | Giải quyết vấn đề | Thích nghi với thay đổi | Phản ứng với căng thẳng và mâu thuẫn | Mức độ động lực | Tính kiểm soát | Quan hệ xã hội | Sự kiên nhẫn | Sự chính xác | Tham vọng | Kì vọng tích cực | Sự điềm tĩnh | Tính phân tích | Định hướng kết quả | Sự diễn cảm | Làm việc nhóm | Định hướng chất lượng

Profiles Performance Indicator™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Nâng cao năng suất và chất lượng công việc
  • Xác định, quản lý và phát triển tài năng
  • Xác định và giải quyết những khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới
  • Phát triển năng lực, kỹ năng và hành vi quản lý
  • Nâng cao cấp độ giao tiếp
  • Nâng cao sự gắn kết và động lực
  • Giảm thiểu tỷ lệ luân chuyển nhân viên

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Profiles Performance Indicator™

Báo cáo

Profiles Performance Indicator™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo cá nhân
Cung cấp cho nhân viên các hướng dẫn cho việc tự phát triển và mô tả xu hướng hành vi của nhân viên.
Báo cáo quản lý
Cung cấp cho nhà quản lý thông tin giúp cho việc lãnh đạo, huấn luyện và động viên nhân viên.
Báo cáo tóm tắt
Thể hiện kết quả đánh giá của nhân viên theo năm tiêu chí đánh giá, hữu ích cho quản lý.
Báo cáo phân tích nhóm
Giúp cho các nhà quản lý thành lập đội nhóm, thấy trước các vấn đề và lãnh đạo nhóm tốt hơn.