Tổng quan Đánh giá

Hoạt động bán hàng được xem như xương sống của kinh doanh và đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, những nhân viên đảm nhận hoạt động bán hàng cần được lựa chọn và phát triển cẩn thận để tối đa hóa hiệu suất bán hàng của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp nên lưu tâm đến khía cạnh “Phù hợp công việc” dành cho các vị trí bán hàng với sự hỗ trợ của Profiles Sales Assessment™ để giúp xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc.

Profiles Sales Assessment™ có cấu trúc tương tự ProfileXT nhưng bài đánh giá được trình bày với ngôn ngữ quen thuộc với những người làm việc trong các vị trí bán hàng. Profiles Sales Assessment™ đánh giá ba phần Phong cách tư duy, Xu hướng hành vi và Sở thích nghề nghiệp, từ đó giúp sàng lọc và đưa ra quyết định tuyển dụng hiệu quả cũng như định hướng sự phát triển của các nhân viên bán hàng.

Ngoài ra, phần phân tích 7 Hành vi Bán hàng Trọng yếu trong kết quả Profiles Sales Assessment™ mô tả khuynh hướng hành xử của một cá nhân trong suốt các giai đoạn của một quy trình bán hàng và từ đó, giúp quản lý hiểu thêm về phong cách bán hàng của mỗi nhân viên để có sự phân chia công việc hợp lý.

7 Hành vi Bán hàng Trọng yếu

Tìm kiếm khách hàng | Kết thúc bán hàng | Không ngại bị từ chối | Tính tự lực | Làm việc nhóm | Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng | Mức độ chấp nhận thu nhập theo hoa hồng

Profiles Sales Assessment™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Sàng lọc, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
  • Lưu giữ và gia tăng số lượng khách hàng
  • Xác định tiềm năng bán hàng
  • Nâng cao hiệu suất bán hàng
  • Phát triển kỹ năng bán hàng

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Profiles Sales Assessment™

Báo cáo

Profiles Sales Assessment™ cung cấp các báo cáo như sau

So sánh mẫu công việc chuẩn
Cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn sâu sắc về phong cách tư duy, xu hướng hành vi và sở thích nghề nghiệp của ứng viên.
Hướng dẫn phỏng vấn
Đề xuất các câu hỏi phỏng vấn dựa trên kết quả bài đánh giá Profiles Sales Assessment™ của ứng viên.
Kế hoạch lao động chiến lược
Thể hiện tỉ lệ phù hợp của một ứng viên với nhiều mẫu công việc chuẩn trong một công ty.
Mức độ phù hợp của ứng viên
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức độ phù hợp của nhiều các các ứng viên đối với một vị trí.
Các báo cáo tóm tắt
Cung cấp tóm tắt về kết quả đánh giá của ứng viên cũng như kết quả so khớp với một mẫu công việc chuẩn nhất định.