Tổng quan

Profiles Sales CheckPoint™ là công cụ được xây dựng để hỗ trợ các nhân viên bán hàng cải thiện hiệu suất làm việc và khả năng bán hàng. Nhân viên sẽ nhận được phản hồi từ chính quản lý trực tiếp của mình được so sánh với những đánh giá cá nhân của họ. Các phản hồi kết hợp sẽ phác thảo ra khuynh hướng của nhân viên đó ở các kỹ năng được xem là trọng yếu dẫn tới thành công trong công việc cùng những nhóm kỹ năng quan trọng khác.

Tính năng

Bài đánh giá đo lường những hành vi bán hàng theo quan điểm của người quản lý và nhân viên kinh doanh thông qua 7 năng lực và 19 kỹ năng bán hàng:
Tiếp cận doanh nghiệp | Tìm hiểu khách hàng tiềm năng | Phát triển giải pháp phù hợp | Chủ động tìm kiếm khách hàng | Quản lý quy trình bán hàng | Kết thúc bán hàng | Quản lý các mối quan hệ bán hàng

Profiles Sales CheckPoint™ được đề xuất cho các công tác sau

  • Gia tăng năng suất và chất lượng công việc
  • Xác định và giải quyết những khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới
  • Xác định tiềm năng bán hàng
  • Lưu giữ và gia tăng số lượng khách hàng
  • Phát triển kỹ năng bán hàng
  • Nâng cao cấp độ giao tiếp
  • Nâng cao sự gắn kết và động lực
  • Giảm thiểu tỷ lệ luân chuyển nhân viên
  • Phát triển kỹ năng bán hàng

Tải tài liệu để tìm hiểu thêm về Profiles Sales CheckPoint™

Báo cáo

Profiles Sales CheckPoint™ cung cấp các báo cáo như sau

Báo cáo cá nhân
Mô tả các kỹ năng và năng lực của nhân viên bán hàng.
Báo cáo quản lý
Cung cấp phương tiện đánh giá sự tiến bộ của nhân viên bán hàng trong việc phát triển khả năng và kỹ năng bán hàng.