Nâng cao sự cam kết để tối đa hóa năng suất làm việc

Nghiên cứu chỉ ra rằng không có những hoạt động chung nào giúp đảm bảo sự gia tăng cam kết trong công ty của bạn. Để nâng cao sự cam kết trong công ty phải có chiến lược lẫn chiến thuật cụ thể. Hoạt động của một công ty là chiếc gương phản ánh trực tiếp bộ phận lãnh đạo của công ty đó. Bạn cần xác định các cơ hội, đơn giản hóa các giải pháp, hành động và biến việc đó thành trách nhiệm của mọi người.

Huấn luyện và phát triển nhân viên để thành công

Huấn luyện kỹ năng được đánh giá bằng kết quả mà nhân viên đạt được khi áp dụng các kỹ năng mới mà họ đã học khi quay lại công việc. Mặc dù các công nghệ huấn luyện có thể nâng cao hiệu quả chất lượng và số lượng các kỹ năng trong khóa huấn luyện, đáng thất vọng rằng thật sự chỉ một số ít các kỹ năng được áp dụng vào công việc.

Quản Lý Nhân Viên Cá Biệt: Vấn Đề và Cách Giải Quyết

Môi trường làm việc nào cũng có họ. Họ không bao giờ đến cơ quan đúng giờ, xâm phạm không gian riêng tư của bạn và ăn uống ngay bàn làm việc. Họ chẳng bao giờ châm lại trà hay  rót nước vào khay đá sau khi sử dụng. Họ nói chuyện điện thoại lớn tiếng và phàn nàn về mọi thay đổi nhỏ nhặt trong tổ chức. Những nhân viên cá biệt luôn gây ra thêm nhiều rắc rối cho bất kỳ nhà quản lý nào.

Các yếu tố khích lệ nhân viên ngoài tài chính

Khảo sát “Các Yếu Tố Khích Lệ Nhân Viên Ngoài Tài Chính” do Profiles International thực hiện đề cập đến một vấn đề mà nhiều tổ chức hiện đang gặp phải: đó là làm cách nào để khích lệ nhân viên mà không sử dụng đến yếu tố lương bổng và tài chính.  

Chuyên đề hướng dẫn đánh giá nhân viên

Tại nhiều doanh nghiệp, ngân sách dành cho nguồn nhân lực chiếm một phần rất lớn trong tổng chi phí. Trước những thách thức lớn mà mọi CEO phải đối mặt trong thời điểm hiện nay, các tổ chức cần các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân viên của họ có được sự đồng thuận cao và có thể làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Nuôi dưỡng văn hóa cam kết

Nghiên cứu này giúp bạn bắt đầu tiến trình tìm hiểu về sự cam kết của các nhân viên trong tổ chức. Chúng tôi đưa ra ba cấp độ cam kết: cấp Tổ chức, cấp Quản lý, và cấp Nhân viên, và cung cấp những ý tưởng thực tế để hỗ trợ bạn gia tăng sự đóng góp của nhân viên đối với tổ chức.

Nâng cấp đội ngũ nhân viên với nhân tài từ công ty khác

Nghiên cứu này cung cấp năm bài học chính giúp tối ưu hóa quá trình nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên. Mỗi bài học sẽ được phân tích chi tiết nhằm hướng dẫn bạn thực hiện hiệu quả quá trình nâng cấp đội ngũ và tránh được những sai lầm thường gặp.

Chiến lược tuyển chọn trong tái tổ chức, tái bố trí và phục hồi

Nghiên cứu của Profiles International “Chiến lược tuyển chọn trong tái tổ chức, tái bố trí và phục hồi” đưa ra kết quả của những phương pháp và sự chuẩn bị tốt nhất cho việc tái tổ chức và tái phục hồi trong doanh nghiệp.

8 Biểu hiện của một quản lý thiếu năng lực

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu “8 biểu hiện của một quản lý thiếu năng lực” để nhận định được những kỹ năng yếu kém của một quản lý và đề nghị một số giải pháp thực tiễn giúp cho các quản lý của bạn đạt được hiệu quả cao hơn.